آموزش تابلو خوانی و روانشناسی بازار سرمایه

سید امید موسوی، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تحلیلگر امید، مؤلف کتاب‌های تکنولوژی معاملات الگوریتمی مقدماتی و پیشرفته و ایده‌پردازی محصول ‌دانش‌بنیان مدیریت ثروت گنجه (مانو) است.

وی در این دوره به آموزش نکات جالبی با موضوع تابلو خوانی و روانشناسی بازار سرمایه پرداخته است

فقط اعضا می توانند این محصول را ببینند.