Python for Data Analysts

عنوان دوره Python for Data Analysts
مدرس Janani Ravi
شرکت سازنده Pluralsight
زبان انگلیسی
زیرنویس ندارد
سایز 315 mb
فقط اعضا می توانند این محصول را ببینند.