Finance Machine Learning

عنوان دوره Finance Machine Learning
مدرس Hamid Reza Arian
شرکت سازنده RiskLab
زبان فارسی
زیرنویس ندارد
سایز 1.19 gb
فقط اعضا می توانند این محصول را ببینند.