معرفی کتاب پول

بدون دیدگاه
چگونه آزادی مالی به دست آورید. همه ما از اهمیت و نقش پول در زندگی آگاه هستیم. ما برای رفع ابتدایی‌ترین نیازهای خود به پول احتیاج داریم. این واقعیت که همه ما به دنبال پول هستیم و برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنیم، غیر قابل انکار است. مهم نیست چه‌قدر برای پول درآوردن کار … ادامه مطلب معرفی ...

ادامه مطلب