معرفی کتاب فیزیک مالی

بدون دیدگاه
بخش هایی از کتاب فیزیک مالی اثر جیمز اوئن ودرال با ترجمه دکتر حسین عبده تبریزی لویی باشلیه (Louis Bachelier): پایان قرن، یا همان سالهای خوش. پاریس با پیشرفت آمیخته بود. در شرق شهر، برج جدید گوستاو ایفل – که هنوز در چشم پاریسی هایی که در سایه ی آن زندگی می کنند، چیز بدنمای … ادامه مطلب معرفی ...

ادامه مطلب