۱-۰۱-۰۱ مقدمه

درحال بارگذاری...

متن ویدئو

۱
۰۰:۰۰:۰۰,۶۵۰ –> 00:00:01,990
سلام من تاکر هستم

۲
۰۰:۰۰:۰۱,۹۹۰ –> 00:00:03,140
و من دیو هستم

۳
۰۰:۰۰:۰۳,۱۴۰ –> 00:00:07,900
خوش آمدید به دوره دستکاری داده های مالی در پایتون

۴
۰۰:۰۰:۰۷,۹۰۰ –> 00:00:10,410
هدف ما این است که مقدمه ای سریع درباره

۵
۰۰:۰۰:۱۰,۴۱۰ –> 00:00:13,920
مهارتهای لازم برای کار با داده های مالی در پایتون را بیان کنیم

۶
۰۰:۰۰:۱۵,۵۰۰ –> 00:00:18,875
حالا ، برخی از مردم از انتخاب پایتون در برنامه های مالی

۷
۰۰:۰۰:۱۸,۸۷۵ –> 00:00:21,020
به ما شکایت می کنند

۸
۰۰:۰۰:۲۱,۰۲۰ –> 00:00:23,390
من با آن افراد موافق نیستم

۹
۰۰:۰۰:۲۳,۳۹۰ –> 00:00:26,590
پایتون به شما امکان می دهد الگوریتم های اولیه را به سرعت نمونه سازی کنید

۱۰
۰۰:۰۰:۲۶,۵۹۰ –> 00:00:29,350
ضمن اینکه سرعت محاسباتی را نیز فراهم می کند

۱۱
۰۰:۰۰:۲۹,۳۵۰ –> 00:00:31,420
دارای چندین ویژگی است

۱۲
۰۰:۰۰:۳۱,۴۲۰ –> 00:00:35,070
اولا ، کتابخانه های علمی قوی دارد

۱۳
۰۰:۰۰:۳۵,۰۷۰ –> 00:00:37,230
دوم ، به شدت حمایت می شود

۱۴
۰۰:۰۰:۳۸,۷۳۰ –> 00:00:43,330
همچنین اگر به دلیل سطح پایین تر بتوانید به نمادهای اندازه گیری متوسل شوید سریع است

۱۵
۰۰:۰۰:۴۳,۳۳۰ –> 00:00:44,564
بازگردانده می شوند C در

۱۶
۰۰:۰۰:۴۴,۵۶۴ –> 00:00:47,755
برخی از زبانهای دیگر که می توانست این دوره

۱۷
۰۰:۰۰:۴۷,۷۵۵ –> 00:00:49,542
هستند R و MATLAB با آنها انجام شود

۱۸
۰۰:۰۰:۴۹,۵۴۲ –> 00:00:54,160
که زبانهای خوبی برای داده های مالی اند

۱۹
۰۰:۰۰:۵۴,۱۶۰ –> 00:00:58,100
اما ما پایتون را انتخاب کرده ایم و از این کتاب پایتون برای امور مالی

۲۰
۰۰:۰۰:۵۸,۱۰۰ –> 00:00:59,640
در این دوره استفاده خواهیم کرد

۲۱
۰۰:۰۰:۵۹,۶۴۰ –> 00:01:02,280
هر جا که لازم باشد به کتاب رجوع کنید طی دوره بیان می شود

ارسال یک دیدگاه

آیا تمایل دارید هنگام انتشار مقالات و محصوات جدید به شما اطلاع داده شود؟
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید