۱-۰۰-۰۴ پیش نیازها

درحال بارگذاری...

متن ویدئو

۱
۰۰:۰۰:۰۰,۰۰۰ –> 00:00:03,327
[موسیقی]

۲
۰۰:۰۰:۰۳,۳۲۷ –> 00:00:04,220
سلام ، دیو

۳
۰۰:۰۰:۰۴,۲۲۰ –> 00:00:07,310
سلام ، استاد

۴
۰۰:۰۰:۰۷,۳۱۰ –> 00:00:09,330
شما اخیراً این دوره را گذراندید ، درسته؟

۵
۰۰:۰۰:۰۹,۳۳۰ –> 00:00:09,950
بله

۶
۰۰:۰۰:۰۹,۹۵۰ –> 00:00:14,590
آیا فکر می کنید برای گذراندن این دوره باید در بازار سهام باشید؟

۷
۰۰:۰۰:۱۴,۵۹۰ –> 00:00:15,490
نه ، نه واقعاً

۸
۰۰:۰۰:۱۵,۴۹۰ –> 00:00:19,500
من فقط پس از گذراندن دوره شما به امور مالی علاقه مند شدم

۹
۰۰:۰۰:۱۹,۵۰۰ –> 00:00:23,870
[خنده] شرط اصلی برای

۱۰
۰۰:۰۰:۲۳,۸۷۰ –> 00:00:26,480
این دوره ، این است که شما باید یک برنامه نویس قوی باشید

۱۱
۰۰:۰۰:۲۶,۴۸۰ –> 00:00:31,060
ما تکالیف و پروژه های زیادی داریم و با سرعتی سریع حرکت می کنیم

۱۲
۰۰:۰۰:۳۱,۰۶۰ –> 00:00:35,316
ما همچنین از پایتون استفاده می کنیم که ممکن است برای بعضی از شما جدید باشد

۱۳
۰۰:۰۰:۳۵,۳۱۶ –> 00:00:37,454
بنابراین باید برای این چالش آماده شوید

۱۴
۰۰:۰۰:۳۷,۴۹۹ –> 00:00:41,710
اوه ، استاد ، می توانم از شما بپرسم چه کاری انجام می دهید؟

۱۵
۰۰:۰۰:۴۱,۷۹۰ –> 00:00:44,300
این برداشت مونی پایتون من است

۱۶
۰۰:۰۰:۴۴,۳۰۰ –> 00:00:46,420
سازمان گامهای احمقانه

۱۷
۰۰:۰۰:۴۶,۴۲۰ –> 00:00:48,340
نه!!

ارسال یک دیدگاه

آیا تمایل دارید هنگام انتشار مقالات و محصوات جدید به شما اطلاع داده شود؟
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید