۱-۰۰-۰۳ کتابهای درسی

درحال بارگذاری...

متن ویدئو

۱
۰۰:۰۰:۰۰,۳۷۰ –> 00:00:03,710
در این دوره از سه کتاب مختلف استفاده خواهیم کرد

۲
۰۰:۰۰:۰۳,۷۱۰ –> 00:00:08,640
برای اولین دوره ، ما از پایتون برای امور مالی توسط هیلپیش استفاده خواهیم کرد

۳
۰۰:۰۰:۰۸,۶۴۰ –> 00:00:11,845
در دومین دوره ، از کتابی که من با فیلیپ رومرو نوشتم ، استفاده خواهیم کرد

۴
۰۰:۰۰:۱۱,۸۴۵ –> 00:00:14,360
What Hedge Funds Really Do با عنوان

۵
۰۰:۰۰:۱۴,۳۶۰ –> 00:00:15,730
این یک کتاب کم قطر است ، اما

۶
۰۰:۰۰:۱۵,۷۳۰ –> 00:00:19,310
مطالب مهم بسیاری را پوشش می دهد که فکر می کنم از آن لذت خواهید برد

۷
۰۰:۰۰:۱۹,۳۱۰ –> 00:00:21,230
سرانجام ، در آخرین دوره

۸
۰۰:۰۰:۲۱,۲۳۰ –> 00:00:23,440
ما از آموزش یادگیری ماشین میچل استفاده خواهیم کرد

۹
۰۰:۰۰:۲۴,۵۶۰ –> 00:00:26,795
خبر خوب این است که اگر دوره آموزش ماشین را می گذرانید ،

۱۰
۰۰:۰۰:۲۶,۷۹۵ –> 00:00:28,310
این کتابها را می توانید از

۱۱
۰۰:۰۰:۲۸,۳۱۰ –> 00:00:29,990
بخش دانلود کتاب دریافت کنید

۱۲
۰۰:۰۰:۲۹,۹۹۰ –> 00:00:33,420
من همچنین می خواهم ذکر کنم که ما نمی خواهیم تمام مطالب موجود در اینها را بیان کنیم

۱۳
۰۰:۰۰:۳۳,۴۲۰ –> 00:00:37,000
بنابراین نیازی نیست که نگران غرق شدن باشید

ارسال یک دیدگاه

آیا تمایل دارید هنگام انتشار مقالات و محصوات جدید به شما اطلاع داده شود؟
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید