۱-۰۰-۰۲ معرفی سه بخش این دوره

درحال بارگذاری...

متن ویدئو

۱
۰۰:۰۰:۰۰,۲۰۰ –> 00:00:03,790
دوره به سه دوره کوتاه تقسیم می شود

۲
۰۰:۰۰:۰۳,۷۹۰ –> 00:00:07,520
اولین مورد ، دستکاری داده های مالی در پایتون است

۳
۰۰:۰۰:۰۷,۵۲۰ –> 00:00:10,710
در این دوره ، ما به شما نشان می دهیم که چگونه داده های تاریخی مالی را بخوانید

۴
۰۰:۰۰:۱۰,۷۱۰ –> 00:00:15,120
داده ها را به پایتون وارد کرده و با استفاده از الگوریتم های آماری قدرتمند ، دستکاری کنید

۵
۰۰:۰۰:۱۵,۱۲۰ –> 00:00:17,830
دوم سرمایه گذاری محاسباتی است

۶
۰۰:۰۰:۱۷,۸۳۰ –> 00:00:21,220
در دوره ای کوتاه، با الگوریتم ها ، روش ها و

۷
۰۰:۰۰:۲۱,۲۲۰ –> 00:00:25,330
مدل های مورد استفاده توسط صندوق های تامینی و بانکهای سرمایه گذاری برای دستکاری

۸
۰۰:۰۰:۲۵,۳۳۰ –> 00:00:26,610
با داده های مالی کار می کنید

۹
۰۰:۰۰:۲۶,۶۱۰ –> 00:00:29,720
و آخرین مورد ، الگوریتم های یادگیری برای تجارت است

۱۰
۰۰:۰۰:۲۹,۷۲۰ –> 00:00:32,700
در این دوره ، همه چیز را با هم انجام خواهیم داد

۱۱
۰۰:۰۰:۳۲,۷۰۰ –> 00:00:35,730
آنچه را که شما در این دوره خواهید آموخت، به شما نشان می دهد که چگونه می توانید

۱۲
۰۰:۰۰:۳۵,۷۳۰ –> 00:00:40,360
Q داده ها را دریافت و با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین مانند

۱۳
۰۰:۰۰:۴۰,۳۶۰ –> 00:00:43,130
و جنگل های تصادفی برای ساخت الگوریتم های تجاری بکار برید

۱۴
۰۰:۰۰:۴۳,۱۳۰ –> 00:00:46,970
در حال حاضر ، هدف ما این است که پس از اتمام این دوره شما

۱۵
۰۰:۰۰:۴۶,۹۷۰ –> 00:00:48,820
به تیم توسعه سیستم معاملات بپیوندید

۱۶
۰۰:۰۰:۴۸,۸۲۰ –> 00:00:51,190
یک صندوق تامینی یا یک بانک سرمایه گذاری

۱۷
۰۰:۰۰:۵۱,۱۹۰ –> 00:00:55,872
اما می خواهم تأکید کنم که نباید سریعاً با سیستم معاملات تماما اتوماتیک شروع کنید

۱۸
۰۰:۰۰:۵۵,۸۷۲ –> 00:00:58,900
این دوره فقط یک نقطه شروع برای آموزش برخی از مواردی است که شما آن را فراگرفته اید

۱۹
۰۰:۰۰:۵۸,۹۰۰ –> 00:01:00,920
و باید این کار را به خوبی انجام دهیم

۲۰
۰۰:۰۱:۰۰,۹۲۰ –> 00:01:03,250
اما ، دوباره میگویم ، این فقط یک نقطه شروع است

ارسال یک دیدگاه

آیا تمایل دارید هنگام انتشار مقالات و محصوات جدید به شما اطلاع داده شود؟
ردکردن
اعلان ها را مجاز کنید