ویدئو

حامد حدادی مدیرعامل کوانت کن

دوره الگوریتم تریدینگ

حامد حدادی مدیرعامل کوانت کن
فاطمه جعفری مدیرعامل سهامیاب

معامله گری بر بستر شبکه های اجتماعی

فاطمه جعفری مدیرعامل سهامیاب