آموزش معاملات الگوریتمی

طراحی سیستم خودکار معاملات الگوریتمی ATS

( بزودی )

طراحی استراتژی معاملات خودکار

ایجاد سیگنال خرید و فروش براساس استراتژیهای تعریف شده

طراحی استراتژی براساس تحلیل تکنیکال، بنیادی، تحلیل اخبار و در نهایت ایجاد یک سبد براساس MPT

Technical Analysis

Machine Learning

تحلیل داده ها

( بزودی )

Machine Learning

یادگیری ماشین برای داده های مالی

بررسی اخبار و وضعیت تمام شرکتها

Python

Web Scraping

داده های بورس

( در حال آماده سازی )

Technical Analysis

طراحی تمام روش های تکنیکال معتبر

بررسی تکنیکال تمام شرکتها در زمان کوتاه

Python

Data Visualization

( بزودی )

Excel

تحلیل داده ها با اکسل پیشرفته

امکان تحلیل داده های مالی با اکسل بدون نیاز به دانش برنامه نویسی

داده های بورس

مصور سازی داده ها

( بزودی )

BI

هوشمندسازی تجاری بر روی داده های بورس

طراحی DW از پایگاه داده بورس، ایجاد OLAP بروی آن، ساخت گزارشات Power BI و مشاهده گزارشات در مرورگر

SQL

داده های بورس

( در حال برگذاری )

Data Visualization

مصورسازی داده های بورس با پایتون

طراحی گزارشات به منظور بررسی تحلیل های صورت گرفته بر روی داده های مالی

Python

SQL

داده های بورس

جمع آوری و پاکسازی داده ها

( در حال آماده سازی )

داده های بورس

جمع آوری داده های بورس با زبان پایتون و تهیه بانک اطلاعاتی

جمع آوری داده های مالی ۲۰ سال اخیر بورس ایران با بروزرسانی خودکار روزانه

Python

SQL

( در حال برگذاری )

Web Scraping

جمع آوری داده ها با زبان پایتون و تهیه بانک اطلاعاتی

جمع آوری صورتهای مالی، اخبار و هر داده ای که هنگام تحلیل به آن نیاز داریم از سایت های مختلف

Python

SQL

زبان های برنامه نویسی

( در حال برگذاری )

Python

زبان پایتون برای دانشمند داده

برنامه نویسی با زبان پایتون برای کار با داده های مالی

آشنایی با پایگاه داده

( بزودی )

R

زبان R برای دانشمند داده

برنامه نویسی با زبان R برای کار با داده های مالی

آشنایی با پایگاه داده

آشنایی با پایگاه داده ها

( در حال برگذاری )

MS SQL

SQL برای دانشمند داده

طراحی پایگاه داده های رابطه ای و کار با داده های مالی

ندارد

( بزودی )

NOSQL

NOSQL برای متخصص داده

طراحی پایگاه داده های غیر رابطه ای و کار با داده های مالی

ندارد